Agnieszka Szymaszek - doktorantka, jej praca skupia się na opracowaniu nowoczesnych katalizatorów do niskotemperaturowego procesu selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu na bazie naturalnych i syntetycznych glinokrzemianów.
Pracę magisterską realizowała w Instytucie Technologii Chemicznej Uniwersytetu w Lipsku, gdzie zajmowała się projektem katalizatorów do selektywnego katalitycznego utleniania amoniaku na bazie materiałów mezoporowatych.

W trakcie pierwszego roku studiów doktoranckich brała udział w licznych konferencjach, skupiających się na procesach chemicznych i katalitycznych oraz ich aplikacji w przemyśle. Prezentowane przez nią prace zostały docenione i nagrodzone przez komisje naukowe, m. in.
- referat pt. "Modified hydrotalcite-like derived materials as effective catalysts for DeNOx systems" na międzynarodowej konferencji naukowej 6th Environmental Protection and Energy Conference (2018),
- poster "Popioły lotne jako prekursory alternatywnych katalizatorów procesu selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu amoniakiem (NH3-SCR)" na krajowej konferencji Fizykochemia granic faz - metody instrumentalne (2019).

Dodatkowo, doktorantka sprawowała rolę Ambasadora Marki Grupa Azoty w II edycji programu w roku akademickim 2018/2019. Współpraca z jedną z największych firm chemicznych w Polsce umożliwiła jej połączenie świata nauki ze światem przemysłu poprzez organizację wykładów i warsztatów dla studentów prowadzonych przez pracowników Grupy Azoty oraz wycieczki do nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego w Tarnowie Mościcach. Doktorantka została wyróżniona jako najlepsza z czterech ambasadorów, dzięki czemu mogła odbyć miesięczny staż w Centrum Badawczo-Rozwojowym.

W trakcie studiów doktoranckich brała udział w Programie PROM, który umożliwił jej zapoznanie się z zaawansowaną aparaturą badawczą dostępną w Institut le Rond d'Alembert Uniwersytetu Piotra i Marii Curie w Paryżu oraz w szkole letniej ELITECAT 2019 na Université de Lyon, w której mogła zdobyć cenną wiedzę na temat szeroko pojętych procesów katalitycznych.

Obecnie swoje badania prowadzi we współpracy z Instituto de Tecnologia Quimica Uniwersytetu w Walencji, gdzie zajmuje się zeolitami warstwowymi oraz ich aplikacją w procesie selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu.